Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold Årsredovisning 2015

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Mangold Årsredovisning 2015" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument