Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold Årsredovisning 2015

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Mangold Årsredovisning 2015" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument

Rebecka Röös
Head of Marketing & Communication Rebecka Röös +46(0) 76 677 40 70