Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold – AGM 2018 kallelse(TL)

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Mangold - AGM 2018 kallelse(TL)" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument

Rebecka Röös
Head of Marketing & Communication Rebecka Röös +46(0) 76 677 40 70