Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold AB (Mangold) lämnar in ansökan om notering på Nasdaq Stockholm Main Market

I enlighet med det pressmeddelande som gick ut den 23 juni 2021 har Mangolds styrelse idag beslutat om att skicka in ansökan om notering på Nasdaq Stockholm Main Market.

Mangold är sedan 2012 noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under tickern ”MANG”.