Pressmeddelande

Kraftig ökning av Mangolds tillgångar med årligt arvode under 2019

Ett pressmeddelande "Kraftig ökning av Mangolds tillgångar med årligt arvode under 2019" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument

Rebecka Röös
Head of Marketing & Communication Rebecka Röös +46(0) 76 677 40 70