Regulatoriskt pressmeddelande

Kommuniké från Mangolds årsstämma 30 juni

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Kommuniké från Mangolds årsstämma 30 juni " från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument