Regulatoriskt pressmeddelande

Kommuniké från Mangolds årsstämma 30 juni

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Kommuniké från Mangolds årsstämma 30 juni " från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument

Rebecka Röös
Head of Marketing & Communication Rebecka Röös +46(0) 76 677 40 70