Regulatoriskt pressmeddelande

Kallelse till årsstämma

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Kallelse till årsstämma" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument