Regulatoriskt pressmeddelande

Kallelse årsstämma 2020

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Kallelse årsstämma 2020" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument