Pressmeddelande

Henrik Sundberg utses till chef för Kapitalförvaltningen

Ett pressmeddelande "Henrik Sundberg utses till chef för Kapitalförvaltningen" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument