Pressmeddelande

Henrik Sundberg utses till chef för Kapitalförvaltningen

Ett pressmeddelande "Henrik Sundberg utses till chef för Kapitalförvaltningen" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument

Rebecka Röös
Head of Marketing & Communication Rebecka Röös +46(0) 76 677 40 70