Regulatoriskt pressmeddelande

Förslag till styrelsesammansättning inför årsstämman 2017

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Förslag till styrelsesammansättning inför årsstämman 2017" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument