Regulatoriskt pressmeddelande

Förslag till styrelsesammansättning inför årsstämman 2015

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Förslag till styrelsesammansättning inför årsstämman 2015" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument

Rebecka Röös
Head of Marketing & Communication Rebecka Röös +46(0) 76 677 40 70