Regulatoriskt pressmeddelande

Förslag till styrelsesammansättning inför årsstämman 2015

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Förslag till styrelsesammansättning inför årsstämman 2015" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument