Regulatoriskt pressmeddelande

Förändring i Mangolds Ledningsgrupp

Från och med den 1 mars 2023 tar Mangold Fondkommission ABs (”Mangold”) nya General Counsel, Oscar Hagman plats i Ledningsgrupp.

Oscar har arbetat på bolaget sedan 2020 och har erfarenhet från arbete inom både compliance och affärsjuridik.

Samtidigt lämnar nuvarande General Counsel, David Ribbing Ledningsgruppen och Mangold. Han kommer att fram till dess vara behjälplig och säkerställa en bra överlämning.

Koncernledningen består efter förändringen av CEO Per-Anders Tammerlöv, COO David Jansson, CFO Jonathan Bexelius, Head of Investment Banking Charles Wilken, Head of Private Banking Alexander Marsh och General Counsel Oscar Hagman.

Dokument