Regulatoriskt pressmeddelande

Delårsrapport Januari – Mars

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Delårsrapport Januari - Mars" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument

Rebecka Röös
Head of Marketing & Communication Rebecka Röös +46(0) 76 677 40 70