Regulatoriskt pressmeddelande

Delårsrapport januari-mars 2020

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Delårsrapport januari-mars 2020" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument