Regulatoriskt pressmeddelande

Delårsrapport januari – mars

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Delårsrapport januari - mars" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument