Regulatoriskt pressmeddelande

Delårsrapport April – Juni

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Delårsrapport April - Juni" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument