Pressmeddelande

Charles Wilken utses till chef för Investment Banking

Ett pressmeddelande "Charles Wilken utses till chef för Investment Banking" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument