Pressmeddelande

Charles Wilken utses till chef för Investment Banking

Ett pressmeddelande "Charles Wilken utses till chef för Investment Banking" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument

Rebecka Röös
Head of Marketing & Communication Rebecka Röös +46(0) 76 677 40 70