Regulatoriskt pressmeddelande

Bolagsjurist tar plats i Mangolds ledningsgrupp

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Bolagsjurist tar plats i Mangolds ledningsgrupp" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument