Regulatoriskt pressmeddelande

Årsstämmokommuniké

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Årsstämmokommuniké" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument