Regulatoriskt pressmeddelande

Årsstämmokommuniké 2017

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Årsstämmokommuniké 2017" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument