Arkiv

Pressmeddelanden

Regulatoriskt pressmeddelande

Förändring av antal aktier och röster i Mangold AB

Under juli månad offentliggjordes att styrelsen i Mangold AB (”Bolaget”) beslutat, med stöd av bemyndigande från 2023 års bolagsstämma, om en nyemission av 980 aktier i Bolaget. Dessa aktier...
Pressmeddelande

Mangold höjer räntan till 3,85 procent

Nu vässar vi vårt erbjudande ytterligare och erbjuder marknadens bästa ränta på depåkonto – 3,85 % från första kronan, helt utan bindningstid och med statlig insättningsgaranti.
Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold AB Delårsrapport april – juni 2023

”Genom att sätta fokus på att bygga långsiktiga relationer, upprätthålla en sund riskkultur och långsiktig finansiell styrning finner jag trygghet i att våra engagerade medarbetare har förmågan att hjälpa...
Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold påbörjar återköpsprogram av egna aktier

Mangolds styrelse har efter bemyndigandet från bolagsstämman den 18 april 2023 beslutat att påbörja ett program för återköp av aktier för 10,8 MSEK i syfte att anpassa och förbättra...
Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold AB Delårsrapport januari – mars 2023

”När vi nu förhoppningsvis går mot ljusare tider är Mangold väl positionerade och står på en stabil finansiell grund med ett konkurrenskraftigt erbjudande anpassat efter våra kunders behov.” –...