Arkiv

Pressmeddelanden

Regulatoriskt pressmeddelande

Förändring i Mangolds Ledningsgrupp

Från och med den 1 mars 2023 tar Mangold Fondkommission ABs (”Mangold”) nya General Counsel, Oscar Hagman plats i Ledningsgrupp.
Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold AB Delårsrapport juli – september 2022

Juli – September · Rörelseresultatet uppgick till 6,9 (65,1) mkr · Provisionsnettot uppgick till 53,9 (58,6) mkr · Räntenettot ökade till 5,2 (3,7) mkr ·...
Regulatoriskt pressmeddelande

Förändring av antal aktier och röster i Mangold AB

Under juli månad offentliggjordes att styrelsen i Mangold AB (”Bolaget”) beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 6 april 2022, om en nyemission av 8 645 aktier i...
Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold AB Delårsrapport april – juni

April – juni · Provisionsnettot var det näst högsta för ett andra kvartal och uppgick till 52,4 (57,4) mkr · Räntenettot ökade till 4,4 (4,1) mkr ...
Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold AB Delårsrapport januari-mars

januari-mars · Mangold-aktien noterades på Nasdaq Stockholm Main Market, Mid Cap-segmentet · Provisionsnettot ökade med 9,7 procent till 58,9 (53,7) mkr · Räntenettot ökade med 5,1...
Regulatoriskt pressmeddelande

Finansiell uppdatering Q1 2022

Med anledning av den generella marknadsoron och börsnedgångar till följd av bland annat kriget i Ukraina påverkas Mangolds nettoresultat av finansiella transaktioner negativt i det första kvartalet, främst på...
Regulatoriskt pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma i Mangold AB

Mangolds ordinarie årsstämma 2022 ägde rum idag den 6 april. Stämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande.