Arkiv

Pressmeddelanden

Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold AB Delårsrapport juli-september 2021

juli–september • Rörelsens intäkter ökade med 129,5 procent till 115,7 (50,4) mkr • Rörelseresultatet steg till 65,1 (12,6) mkr • Rörelsemarginalen uppgick till 56,2 procent (25,1) • Antal transaktioner ökade med 79,5 procent...
Regulatoriskt pressmeddelande

Mangolds valberedning utsedd

I enlighet med de utav stämman beslutade och offentliggjorda riktlinjerna har valberedningen i Mangold AB utsetts. 
Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold AB Delårsrapport april-juni 2021

april-juni • Rörelsens intäkter ökade med 85 procent till 106,2 (57,3) mkr  • Rörelseresultatet steg till 28,9 (12,8) mkr  • Rörelsemarginalen uppgick till 27,2 (22,3) procent • Antal transaktioner ökade med 216 procent till...