_59A5419_WEBB

Mangold Private Banking

Fondförvaltning

Mangolds förvaltning erbjuder diskretionära mandat vilket ger oss en bra flexibilitet. Vi optimerar förvaltningen efter kundens riskprofil och förväntad avkastning.

Mangold fondförvaltning

Mangold erbjuder diskretionära portföljer vilket ger oss en bra flexibilitet då förvaltningen inte är inlåst i en fondstruktur, utan handel kan ske i direktägda värdepapper. Inom fondförvaltningen erbjuder vi följande portföljer:

Fondportfölj låg risk

Våra fondportföljer har olika sammansättning av aktie-, hedge- och räntefonder med olika risknivåer. Portföljerna är anpassade för småsparare och kan koppla till ett månadssparande eller enskilda investeringar. De går att ha på vanlig depå, investeringssparkonto, pensions- eller kapitalförsäkring.

Fondportfölj medelrisk

Våra fondportföljer har olika sammansättning av aktie-, hedge- och räntefonder med olika risknivåer. Portföljerna är anpassade för småsparare och kan koppla till ett månadssparande eller enskilda investeringar. De går att ha på vanlig depå, investeringssparkonto, pensions- eller kapitalförsäkring.

Fondportfölj hög risk

Våra fondportföljer har olika sammansättning av aktie-, hedge- och räntefonder med olika risknivåer. Portföljerna är anpassade för småsparare och kan koppla till ett månadssparande eller enskilda investeringar. De går att ha på vanlig depå, investeringssparkonto, pensions- eller kapitalförsäkring.

Global Allokering

Global Allokering är en bred globalportfölj med aktieexponering. Portföljen investerar främst i s.k. ETF:er, dvs börshandlade fonder, men kan även investera i vanliga fonder eller ränteinstrument.

Via ETF:er får kunden en billig exponering mot världens större börser med en låg underliggande kostnad. Portföljen kommer att ha exponering mot utländsk valuta och passar en långsiktig investerare med minst 5 års placeringshorisont.

Kontakta oss om fondförvaltning

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med fondförvaltning, tveka inte att höra av dig.

Vill du att vi kontaktar dig?

Målet med vår fondförvaltning är att den ska göra skillnad. Fyll i formuläret och skicka, så kontaktar vi dig!

  •