Mangold värdepappershandel

Mangold Private Banking

Aktieförvaltning

Mangolds förvaltning erbjuder diskretionära mandat vilket ger oss en bra flexibilitet. Vi optimerar förvaltningen efter kundens riskprofil och förväntad avkastning.

Mangold aktieförvaltning

Mangold erbjuder diskretionära portföljer vilket ger oss en bra flexibilitet då förvaltningen inte är inlåst i en fondstruktur, utan handel kan ske i direktägda värdepapper. Inom aktieförvaltningen erbjuder vi följande portföljer:

Högutdelande Aktieportföljen

Den här portföljen har ett direktägande i högutdelande börsnoterade nordiska storbolag med starka balansräkningar och välkända varumärken. Den har omkring 20 aktier, där de med bäst förutsättningar överviktas. Därutöver kan också mindre, men intressanta bolag läggas in.

Taktisk Portfölj

Den här portföljen erbjuder en bra, stabil och bred investeringsmöjlighet. Portföljen är en mix av aktier till 40 procent (vår Temaportfölj) och absolutavkastande tillgångar till 60 procent (vår portfölj Absolut Avkastande). Portföljen erbjuder en exponering mot aktier, samtidigt som delen med absolutavkastande är en trygghet under svagare börsperioder.

Kontakta oss om aktieförvaltning

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med aktieförvaltning, tveka inte att höra av dig.

Vill du att vi kontaktar dig?

Målet med vår aktieförvaltning är att den ska göra skillnad. Fyll i formuläret och skicka, så kontaktar vi dig!

  •