Mangold Private Banking

Aktieförvaltning

Mangolds förvaltning erbjuder diskretionära mandat vilket ger oss en bra flexibilitet. Vi optimerar förvaltningen efter kundens riskprofil och förväntad avkastning.

Aktieförvaltning Mangold Fondkommission AB

Mangold aktieförvaltning

Mangold erbjuder diskretionära portföljer vilket ger oss en bra flexibilitet då förvaltningen inte är inlåst i en fondstruktur, utan handel kan ske i direktägda värdepapper. Inom aktieförvaltningen erbjuder vi följande portföljer:

Högutdelande Aktieportföljen

Den här portföljen har ett direktägande i högutdelande börsnoterade nordiska storbolag med starka balansräkningar och välkända varumärken. Den har omkring 20 aktier, där de med bäst förutsättningar överviktas. Därutöver kan också mindre, men intressanta bolag läggas in.

Faktablad

Portföljens senaste kvartalsrapport

Aktieförvaltning Högutdelande aktieportföljen Mangold Fondkommission AB

Temaportföljen

Förvaltningen av den här portföljen följer teknikutveckling, ekonomiska förändringar och samhällsförändringar med ett gemensamt tema som utvärderas och anpassas regelbundet för att generera avkastning. Viktningen för ett enskilt innehav ska vara högst 10 procent och det ska finnas 15 till 30 individuella innehav för att diversifiera risken i portföljen.

Faktablad

Portföljens senaste kvartalsrapport

Aktieförvaltning Temaportföljen Mangold Fondkommission AB

Microcap Top Picks

Den här portföljen erbjuder en bra och unik investeringsmöjlighet i spännande tillväxtbolag med en förväntad stark kursutveckling. Urvalet av aktier baseras på Mangolds uppdragsanalys Mangold Insight som bevakar svenska små och medelstora företag. Förvaltningen analyserar och utvärderar bolagen på ett objektivt sätt och förändrar sammansättningen i portföljen löpande. Investeringarna kommer att ske i sekundärmarknaden.

Faktablad

Portföljens senaste kvartalsrapport

Aktieförvaltning Micro Cap Mangold Fondkommission

Öppna kostnadsfritt en depå hos oss

Som depåkund hos Mangold Fondkommission får du tillgång till onlinetjänsten Mangold Online där du kan följa dina innehav och transaktioner samt handla direkt mot Stockholmsbörsen och Nordic Growth Market.

Kontakta oss om aktieförvaltning

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med aktieförvaltning, tveka inte att höra av dig.

Peter Hage
Head of Asset Management Peter Haage +46 (8) 5277 5076
Patric Holmberg
Head of Distribution Patric Holmberg +46 (8) 5030 1575

Vill du att vi kontaktar dig?

Målet med vår aktieförvaltning är att den ska göra skillnad. Fyll i formuläret och skicka, så kontaktar vi dig!

  •