Mangold Qualified Adviser

Mangold Private Banking

Absolut Avkastande förvaltning

Mangolds förvaltning erbjuder diskretionära mandat vilket ger oss en bra flexibilitet. Vi optimerar förvaltningen efter kundens riskprofil och förväntad avkastning.

Mangold Absolut Avkastande förvaltning

Mangold erbjuder diskretionära portföljer vilket ger oss en bra flexibilitet då förvaltningen inte är inlåst i en fondstruktur, utan handel kan ske i direktägda värdepapper. Inom Absolut Avkastande förvaltningen erbjuder vi följande:

Absolut Avkastande portföljen

Portföljen består av underliggande tillgångar med målsättning att leverera avkastning oavsett börsklimat. Förvaltningen blandar olika typer av avkastningsstrategier för att uppnå en låg korrelation med aktiemarknaden och en hög riskjusterad avkastning över tid. Då många av investeringsstrategierna inte finns i Sverige är en del värdepapper i utländsk valuta och innebär därmed en viss valutarisk.

Kontakta oss om vår Absolut Avkastande portfölj

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med portföljförvaltning, tveka inte att höra av dig.

Vill du att vi kontaktar dig?

Målet med vår Absolut Avkastande portföljen är att den ska göra skillnad. Fyll i formuläret och skicka, så kontaktar vi dig!

  •