Kapitaltäckning & Likviditet

Risk och Kapitaltäckning 2020

En rapport för, Risk och Kapitaltäckning 2020. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.