Finansiella rapporter

Rättelse: Mangold AB Bokslutskommuniké 2023

Mangold publicerade tidigare idag ett pressmeddelande om bokslutskommuniké för 2023. I rubriken angavs felaktigt Mangold AB Delårsrapport juli – september 2023. Rätt rubrik är Mangold AB Bokslutskommuniké 2023.