Finansiella rapporter

Mangold AB Delårsrapport juli – september 2023

”Vår Private Banking fortsätter att förbättra resultatet samtidigt som vi ser en högre aktivitet på Investment Banking. Tillsammans med en kostnadseffektiv organisation är vi väl positionerade i marknaden och optimistiska för de kommande kvartalen.” – Per-Anders Tammerlöv, VD