Finansiella rapporter

Mangold AB Delårsrapport juli – september 2023

”Resultatet för det fjärde kvartalet är det bästa resultatet för ett fjärde kvartal i Mangolds historia och omsättningen är i nivå med rekordåret 2021. Det är vi stolta över!” – Per-Anders Tammerlöv, VD