Finansiella rapporter

Mangold AB Delårsrapport juli – september 2022

Juli – September · Rörelseresultatet uppgick till 6,9 (65,1) mkr · Provisionsnettot uppgick till 53,9 (58,6) mkr · Räntenettot ökade till 5,2 (3,7) mkr · Resultat från andelar i intressebolag uppgick till 3,1 (3,4) mkr · Antal uppdrag med återkommande intäkter uppgick till 215 (189) · Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till -7,7 (52,9) mkr varav Nowonomics AB utgjorde 1,6 mkr Januari – September · Provisionsnettot uppgick till 165,2 (169,7) mkr · Räntenettot ökade till 13,8 (11,7) mkr · Resultat från andelar i intressebolag ökade till 16,9 (5,7) mkr · Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till -88,9 (112,6) mkr varav Nowonomics AB utgjorde -38,9 mkr · Rörelseresultatet uppgick till -19,9 (114,4) mkr