Finansiella rapporter

Mangold AB Delårsrapport juli-september 2021

juli–september • Rörelsens intäkter ökade med 129,5 procent till 115,7 (50,4) mkr • Rörelseresultatet steg till 65,1 (12,6) mkr • Rörelsemarginalen uppgick till 56,2 procent (25,1) • Antal transaktioner ökade med 79,5 procent till 116 019 (64 634) stycken januari–september • Rörelsens intäkter ökade med 107 procent till 294,5 (142,1) mkr • Rörelseresultatet steg till 114,4 (25,6) mkr • Avkastning på eget kapital uppgick till 35,3 procent (9,2) • Tillgångar under förvaltning med årligt arvode uppgick till 1,7 (1,4) mdr kr