Finansiella rapporter

Mangold AB Delårsrapport januari-mars

januari-mars · Mangold-aktien noterades på Nasdaq Stockholm Main Market, Mid Cap-segmentet · Provisionsnettot ökade med 9,7 procent till 58,9 (53,7) mkr · Räntenettot ökade med 5,1 procent till 4,1 (3,9) mkr · Resultat från andelar i intressebolag ökade med 131 procent till 3,7 (1,6) mkr · Tillgångar med årligt arvode uppgår till 1,6 (1,6) mdr kr · Utlåning till allmänheten har ökat med 31,4 mkr och uppgår till 213,4 (182,0) mkr · Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgår till -42,8 (14,9) mkr varav Nowonomics AB uppgår till -18,3 mkr · Rörelseresultatet uppgår till -14,6 (20,5) mkr