Finansiella rapporter

Mangold AB Delårsrapport januari – mars 2023

”När vi nu förhoppningsvis går mot ljusare tider är Mangold väl positionerade och står på en stabil finansiell grund med ett konkurrenskraftigt erbjudande anpassat efter våra kunders behov.” – Per-Anders Tammerlöv, VD