Finansiella rapporter

Mangold AB Delårsrapport januari-mars 2021

januari - mars • Rörelsens intäkter ökade med 112 procent till 72,6 (34,3) mkr • Rörelseresultatet steg till 20,5 (0,2) mkr • Rörelsemarginalen uppgick till 28,2 (0,5) procent • Avkastning på eget kapital 11,7 (0,4) procent • Eget kapital uppgick till 141,0 (102,8) mkr, motsvarande 307,2 (223,9) kr per aktie • Antal transaktioner ökade med 137 procent till 109 309 (46 052) stycken