Finansiella rapporter

Mangold AB Delårsrapport april – juni 2023

”Genom att sätta fokus på att bygga långsiktiga relationer, upprätthålla en sund riskkultur och långsiktig finansiell styrning finner jag trygghet i att våra engagerade medarbetare har förmågan att hjälpa våra kunder att navigera genom oroliga marknader.” – Per-Anders Tammerlöv, VD