Finansiella rapporter

Mangold AB Delårsrapport april-juni 2021

april-juni • Rörelsens intäkter ökade med 85 procent till 106,2 (57,3) mkr  • Rörelseresultatet steg till 28,9 (12,8) mkr  • Rörelsemarginalen uppgick till 27,2 (22,3) procent • Antal transaktioner ökade med 216 procent till 127 293 (40 284) stycken  januari-juni • Rörelsens intäkter ökade med 95 procent till 178,8 (91,7) mkr  • Rörelseresultatet steg till 49,3 (13,0) mkr  • Avkastning på eget kapital uppgick till 16,4 (9,0) procent   • Tillgångar under förvaltning med årligt arvode uppgick till 1,6 (1,4) mdr kr per den 30 juni