Finansiella rapporter

2020 Q2 – Delårsrapport April – Juni

En rapport, 2020 Q2 - Delårsrapport April - Juni. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.