Finansiella rapporter

2020 Q1 – Delårsrapport Januari – Mars

En rapport, 2020 Q1 - Delårsrapport Januari - Mars. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Rebecka Röös
Head of Marketing & Communication Rebecka Röös +46(0) 76 677 40 70