Finansiella rapporter

2019 Q1 – Delårsrapport Januari – Mars

En rapport, 2019 Q1 - Delårsrapport Januari - Mars. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.