Kapitaltäckning & Likviditet

2015 Q2 Kapitaltäckning

En rapport för, 2015 Q2 Kapitaltäckning. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.