Finansiella rapporter

2014 Q2 – Delårsrapport April – Juni

En rapport, 2014 Q2 - Delårsrapport April - Juni. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Rebecka Röös
Head of Marketing & Communication Rebecka Röös +46(0) 76 677 40 70