Kapitaltäckning & Likviditet

2014 Q1 Kapitaltäckning

En rapport för, 2014 Q1 Kapitaltäckning. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.