Finansiella rapporter

2012 Q1, Q2 – Delårsrapport Januari – Juni

En rapport, 2012 Q1, Q2 - Delårsrapport Januari – Juni. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Rebecka Röös
Head of Marketing & Communication Rebecka Röös +46(0) 76 677 40 70