Kapitaltäckning & Likviditet

2011 Q3 Kapitaltäckning

En rapport för, 2011 Q3 Kapitaltäckning. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.