Finansiella rapporter

2011 – Halvårsrapport

En rapport, 2011 - Halvårsrapport. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Rebecka Röös
Head of Marketing & Communication Rebecka Röös +46(0) 76 677 40 70