Kapitaltäckning & Likviditet

2010 Q3 Kapitaltäckning

En rapport för, 2010 Q3 Kapitaltäckning. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.