Regulatoriskt pressmeddelande

Valberedningen i Mangold utsedd

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Valberedningen i Mangold utsedd" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument