Pressmeddelande

Tidigarelagd förändring i Mangolds Ledningsgrupp

Mangold Fondkommission AB:s (”Mangold”) nya General Counsel, Oscar Hagman, tar plats i Mangolds Ledningsgrupp den 1 februari 2023.

Den 2 december 2022 meddelade Mangold att Oscar Hagman ersätter dåvarande General Counsel, David Ribbing, i Mangolds ledningsgrupp i samband med att David lämnar Ledningsgruppen och Mangold. Efter ömsesidig överenskommelse har förändringen tidigarelagts till den 1 februari 2023.

Koncernledningen består efter förändringen av CEO Per-Anders Tammerlöv, COO David Jansson, CFO Jonathan Bexelius, Head of Investment Banking Charles Wilken, Head of Private Banking Alexander Marsh och General Counsel Oscar Hagman.

Dokument