Pressmeddelande

Scandinavien Credit Fund I passerar 1,0 mdr sek

Ett pressmeddelande "Scandinavien Credit Fund I passerar 1,0 mdr sek" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument