Regulatoriskt pressmeddelande

Rättelse: Mangold AB Bokslutskommuniké 2018

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Rättelse: Mangold AB Bokslutskommuniké 2018" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument