Pressmeddelande

Poströstning inför Mangolds årsstämma 30 juni

Ett pressmeddelande "Poströstning inför Mangolds årsstämma 30 juni " från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument