Regulatoriskt pressmeddelande

PM-Mangold ser stark tillväxt och resultat för det andra kvartalet

Ett regulatoriskt pressmeddelande "PM-Mangold ser stark tillväxt och resultat för det andra kvartalet " från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument